Wireless Solution

การเติบโตอย่างรวดเร็วของโลกออนไลน์ ธุรกิจจํานวนมากกําลังเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ Mobile User จํานวนมาก

การเติบโตอย่างรวดเร็วของโลกออนไลน์ ธุรกิจจํานวนมากกําลังเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ Mobile User จํานวนมาก PDE มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีต่อธุรกิจของคุณโดยการออกแบบจัดหาอุปกรณ์และบริการโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะสม ด้วยผลิตภัณฑ์ WLAN ชั้นนําที่รวดเร็วและปลอดภัยและตอบโจทย์ความต้องการที่มากขึ้นในยุคดิจิตอล

Our values to Customer Benefits

  • Improved data communications lead to faster transfer of information within businesses
  • Easy Access and availability
  • Work Flexibility
  • Cost Saving

SERVER & STORAGE SOLUTIONS

Network Solution

มั่นใจธุรกิจประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลด้วยโซลูชันเครือข่ายองค์กรประสิทธิภาพสูง

SD WAN โซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ความคล่องตัวและลดต้นทุนด้านไอที

รักษาความปลอดภัยและปกป้องเครือข่ายของคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มากขึ้นทุกวัน