Interactive Whiteboard​​

Interactive whiteboard เป็นจอแสดงผลแบบโต้ตอบในรูปแบบของไวท์บอร์ดที่ตอบสนองต่อการป้อนข้อมูลของผู้ใช้โดยตรงหรือผ่านอุปกรณ์อื่น ๆ มันถูกใช้เป็นวิธีที่ผู้คนสามารถแบ่งปันข้อความนําเสนอข้อมูลและมีส่วนร่วมในการระดมความคิดร่วมกันและการพัฒนาความคิด ด้วยเป้าหมายความร่วมมือเดียวกัน Interactive whiteboard เชื่อมต่อง่ายๆกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นเริ่มใช้งานได้ทันที

PDE สรรหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ Interactive whiteboard ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่นในห้องเรียน ห้องประชุมวิศวกรรมการฝึกสอน และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโครงการ

Our values to Customer Benefits

  • Increase engagement in collaborative productions
  • Greater range of data sharing and interconnectivity with mobile connectivity compatibility
  • Improved meeting quality, It’s more Engaging than Audio Conferencing
  • User Friendly

Our Partners