Cloud Solutions

คลาวด์คอมพิวติ้งคือการส่งมอบบริการบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้สถาปัตยกรรมคลาวด์ประเภทต่างๆ จัดเก็บ จัดการ และประมวลผลข้อมูลผ่านเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่โฮสต์บนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง

Type of Cloud

Public Cloud

Public Cloud ให้พื้นที่จัดเก็บแอปพลิเคชันและให้บริการประเภทต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์สามารถเข้าถึงผู้ใช้หลายคนในแต่ละครั้งโดยใช้เครือข่ายไร้สายหรือระยะไกล


Public Cloud เหมาะสําหรับธุรกิจที่ต้องการปรับขนาดเนื่องจากสามารถจัดการการดําเนินงานขนาดใหญ่บนคลาวด์ประเภทนี้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในคลาวด์ที่คุ้มค่าที่สุด การบํารุงรักษาต่ำและความน่าเชื่อถือสูง

Private Cloud

Private Cloud ให้บริการพิเศษสําหรับองค์กรหรือองค์กรเดียว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ใช้ในแง่ของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและบริการคลาวด์ประเภทต่างๆ


ในแง่ของการดําเนินงาน Private Cloud สามารถติดตั้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลที่ติดตั้งทางกายภาพภายในสํานักงานหรือสามารถใช้งานได้จากระยะไกล ทําให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับขนาดได้และรองรับผู้ใช้ที่มีการควบคุมและความปลอดภัยมากขึ้นในแง่ของการปกป้องข้อมูล

Hybrid Cloud

Hybrid Cloud เป็นการผสมผสานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในแง่ของการถ่ายโอนข้อมูลและเพิ่มตัวเลือกการปรับใช้ขององค์กร สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกในการเปลี่ยนในขณะที่ได้ทุกอย่างในราคาที่คุ้มค่า

Apply Cloud Solutions to suit what you are

Entrepreneurs

“Just start, wants to pay less”

มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย คือ ค่า PC + Internet Software-as-a-Service (SaaS) โดยจ่ายเป็นรายเดือน

Small & Medium

“Pay as you Grow”

ไม่ต้องจ่ายค่า Software และ Hardware โดยการจัดซื้อ และไม่ต้องกังวลเรื่องการ upgrade โดยเลือก package การใช้งานที่เหมาะสม

Big Size

“Big invest Big Save”

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จากที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การประมวลผลที่ปลอดภัยสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับใช้แอปพลิเคชันและปริมาณงานได้อย่างยืดหยุ่น

บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ทุกรูปแบบและเข้าถึงได้จากทุกที่

บริการฐานข้อมูลระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้ภายในไม่กี่นาที

สํารองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ ดิสก์ และ VMware ภายในองค์กรได้อย่างง่ายดายและสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

Huawei