“Precise Digital Economy เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทด้วยโซลูชั่นไอทีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นแบบครบวงจร
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลา พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิตอลที่พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

วิสัยทัศน์

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นวิสาหกิจที่เติบโต ยั่งยืน มีคุณภาพ ผสานประโยชน์สุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและพัฒนาร่วมกัน โดยมีการบริหารแบบบรรษัทภิบาล

พันธกิจ

“เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในธุรกิจระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) และเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech) ด้วยระบบกระบวนการธุรกิจที่หลากหลายและการบริหารนวัตกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

Our Business value

บริการให้คำปรึกษาทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยีสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกประเภทด้วยโซลูชั่นไอทีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นแบบครบวงจร

 • IT Infrastructure
 • Network
 • Enterprise Software
 • Workflow & Document Management
 • Cloud Service

ออกแบบพัฒนาพร้อมทั้งรวบรวมจัดหาอุปกรณ์และโซลูชั่นทางด้านไอทีเพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจหรือหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิตอล

 • Solution Design
 • Optimize business productivity
 • Reduce Costs & Time

บริการติดตั้งอุปกรณ์และโซลูชั่นพร้อมทั้งตรวจสอบดูแลระบบเพื่อความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

 • Equipment providing
 • Installation & Implementation
 • System Maintenance

Our Certificates

 • Huawei Certified ICT Associate (HCIA) WLAN
 • Huawei Certified ICT Associate (HCIA) SECURITY
 • Huawei Certified ICT Associate (HCIA) DATA CENTER
 • Huawei Certified ICT Associate (HCIA) CLOUD SERVICE
 • Huawei Certified Sales Specialist IP NETWORK
 • Huawei Certified Sales Specialist NETWORK ENERGY
 • Huawei Certified Sales Specialist STORAGE
 • Huawei Certified Sales Specialist TRANSMISSION & ACCESS
 • Huawei Certified Pre Sales IP NETWORK
 • Huawei Certified Pre Sales SERVICE SULOTION

Thailand Exclusive Distributor

VEEAM-TECHNICAL
VEEAM-SALES
compTIA-cloud-essentials-certified
 • VeeAM Certified Sales Professional
 • VeeAM Certified Technical Sales Professional
 • CompTIA Cloud essentials Certified

Our Team

ทีมงาน Precise Digital Economy พร้อมให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นทางด้านไอทีต่างๆ เช่น IT infrastructure, Networking, Security, Enterprise Software, VDO Conference & Collaboration, IoT โดยวิศวกรที่ผ่านการรับรองของเรา ออกแบบจัดหารวมทั้งติดตั้ง Solution ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบไอทีในทุกองค์กร นอกจากนี้ เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าโดยทีมเทคนิคที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างราบรื่น

Our Business Group

บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงาน ที่มองเห็นว่าทุกหน่วยของพลังงานนั้นสามารถสานต่อพร้อมที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางวิศวกรรม และนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ธุรกิจภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ

โดย บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจในด้านไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจรครอบคลุม ทั้งในฐานะการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพ การบริหารโครงการรับเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกเหนือจากนี้ยังมีการลงทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าอีกมากมาย ซึ่งกิจการทั้งหมดนี้ได้รับการบริหารงานโดยทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ความความสามารถ ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจและพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

38 years

of engineering and power innovation experience

12

substations constructed

6

core business companies

Company Subsidiary